Marieke Tak

Fysiotherapeut en Oncologisch fysiotherapeut

Ik werk al sinds de eerste jaren bij Medisports waaruit gelijk wel blijkt wat voor leuke organisatie het is om voor te werken!

Het een-op-een begeleiden van mensen om samen een bepaald doel te behalen, vind ik het allerleukste om te doen. Ik richt me vooral op de actieve kant van de fysiotherapie en ben dus veel in één van de zalen te vinden om te trainen met mijn patiënten!

De laatste jaren richt ik me vooral op de oncologische fysiotherapie waarbij getraind wordt voor, tijdens en na het medisch behandeltraject met als doel zo fit mogelijk te blijven. Dit in samenwerking met onze diëtiste en eventueel ergotherapeut indien nodig.

Mijn doel is om mensen het beste uit zichzelf te laten halen waardoor zij zich goed voelen en trots zijn op zichzelf, ieder op zijn of haar eigen niveau.

Only you can change your life, no one can do it for you!

Marieke Tak BIG registratienummer 29065826604