Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de bewegingsontwikkeling van kinderen

De basis voor bewegen wordt al op zeer jonge leeftijd gelegd. Spelenderwijs ontdekken en leren kinderen hun motoriek en zintuigen te ontdekken en ontwikkelen. Soms duurt de gebruikelijke motoriek wat langer of wijkt het af van het normaal, hier kan een kinderfysiotherapeut vaak bij helpen.

Waarom kinderfysiotherapie?

Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Als kinderen dit niet goed leren en daardoor een verkeerde houding aannemen of hun motoriek niet goed ontwikkelen, kunnen ze daar veel last van krijgen. Niet alleen lichamelijk, maar ook sociaal-emotioneel. Je evenwicht verliezen, onhandig zijn, niet kunnen meekomen met de gym of met spelletjes op het schoolplein, kan een kind erg onzeker maken en zijn functioneren sterk beïnvloeden. Kinderfysiotherapie geeft kinderen net dat extra steuntje, om die vaardigheden zelf goed onder de knie te krijgen.  

Ook voor kinderen die door een ziekte of handicap in hun bewegingsvrijheid worden beperkt, kan kinderfysiotherapie veel betekenen. Ze leren om op een aangepaste manier, optimaal te bewegen. 

Wanneer contact opnemen met de kinderfysiotherapeut 

Vaak zijn het de ouders die zich ongerust maken over de ontwikkeling van hun kindje, maar ook artsen, consultatiebureaus, leerkrachten en kraamverzorgers spelen hierin een belangrijke signalerende rol. Bij een niet-pluis gevoel, is het altijd goed om contact op te nemen met een kinderfysiotherapeut. Deze kan advies geven en waar nodig is gestandaardiseerde testen afnemen om de motoriek in kaart te brengen.

Veel voorkomende problematiek waarbij een kinderfysiotherapeut van Fysiotherapie Medisport Etten-Leur kan helpen:

 • Orthopedische problemen
 • Trage motorische ontwikkeling of achterstand van de mijlpalen
 • Opvallend of afwijkend looppatroon zoals tenenloop
 • Hersenbeschadiging (aangeboren/niet aangeboren) zoals Cerebrale Parese, Erps Parese, dysmaturiteit etc.
 • Voorkeurshouding, zuigelingen asymmetrie
 • Mentale retardatie
 • Onhandige motoriek (niet mee kunnen in de gymles/zwemles of bij buitenspelen, vaak iets laten vallen)
 • Ademhalingsproblematiek( bijv. astma, cystic fibrosis)
 • DCD Developmental Coordination Disorder
 • Sportletsels
 • Houdingsproblematiek

Samenwerking met ouders

Om iets te leren is één keer in de week oefenen te weinig. Om iets te leren moet er veelal dagelijks geoefend worden. De ouders zullen daarom zelf regelmatig moeten oefenen met het kind. De kinderfysiotherapeut helpt hierbij. De ouders krijgen uitleg en oefentips en samen worden de oefeningen “geoefend”.

Samenwerking met andere disciplines

Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo nodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.