Prehabilitatie | Fysiotherapie Etten-Leur

Zo fit mogelijk je operatie in

Actief bewegen voor je operatie 

Prehabilitatie is een programma voor patiënten die geopereerd gaan worden. Het heeft als doel om je conditie  te verbeteren, zodat je beter bestand bent tegen de operatie. ‘Hoe fitter erin, hoe fitter eruit’. Fysiotherapie Medisport werkt als fysiopraktijk in Etten-Leur samen met Amphia Breda op het gebied van fysieke training voor de operatie. 

Ook in de korte tijd die er soms is tussen moment van diagnose en operatie, kan de conditie flink verbeterd worden. Dit resulteert onder andere in minder complicaties, kortere opnameduur en sneller herstel.

Prehabilitatie wordt momenteel vooral toegepast bij operaties met doorgaans veel complicaties en een langdurig herstel. Maar ook voor andere operaties is prehabilitatie zinvol. Het is altijd verstandig om zo fit mogelijk aan een operatie te beginnen.

Fitter worden terwijl je ziek bent 

Prehabilitatie vindt plaats op indicatie van de medisch specialist die de operatie uitvoert. Het doel van het programma is om zo fit mogelijk te worden voordat je geopereerd wordt. Al met al is het een intensief programma. Het betekent dat je zelf echt aan de slag gaat om de uitkomsten van jeoperatie zo goed mogelijk te beïnvloeden. In plaats van passief afwachten, ga je actief de operatie tegemoet. Je zult merken dat je jezelf na een week al fitter begint te voelen. En dat terwijl je net hebt gehoord dat je ziek bent en geopereerd moet worden. Patiënten die het programma hebben doorlopen vinden juist die ervaring een eyeopener. Fitter worden, terwijl je ziek bent. En zelf iets kunnen doen aan hoe u de operatie doorloopt, geeft een groot gevoel van zelfregie en autonomie.

De training

De fysieke training bestaat uit kracht- en conditietraining. Deze vindt driemaal per week plaats onder begeleiding van de fysiotherapeut van Medisport Etten-Leur. 

Hoe wordt prehabilitatie betaald?

Prehabilitatie wordt vooralsnog niet standaard vergoed door de zorgverzekeraar. Voor de fysieke training bij de fysiotherapeut is het van belang dat u nagaat of je hiervoor verzekerd bent vanuit de basisverzekering (op basis van je diagnose) of een eventuele aanvullende verzekering. Let daarbij ook op het aantal fysiotherapie behandeling die je vergoed krijgt en je nodig hebt (voor en evt. ook na de operatie). Indien je niet verzekerd bent voor fysiotherapie, dien je de kosten zelf te betalen. De totale kosten bespreek de fysiotherapeur van Medisport Etten-Leur met je.  Je kunt eventueel contact opnemen met je zorgverzekeraar om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het prehabilitatie programma wel vergoed te krijgen. Indien je niet verzekerd bent, je geen regeling met je zorgverzekeraar kunt treffen en je niet kapitaal krachtig genoeg bent om het programma te betalen, dan zijn er mogelijkheden om onder bepaalde omstandigheden het programma toch vergoed te krijgen via het Amphia Ziekenhuis. Hiervoor dien je een speciale aanvraag met onderbouwing in te dienen via prehabilitatie@amphia.nl.

*Bron: Amphia ziekenhuis 

onder begeleiding van de rookstop coach

Stop met roken

Roken is de belangrijkste risicofactor voor veel niet-overdraagbare chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en COPD. Stoppen met roken verkleint de kans op deze ziekten.