Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij het maken van deze internetsite door Fysiotherapie Medisport Etten-Leur bv de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

Fysiotherapie Medisport Etten-Leur bv is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. Fysiotherapie Medisport Etten-Leur bv draagt ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Fysiotherapie Medisport Etten-Leur bv of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Medisport Etten-Leur bv. Vragen of opmerkingen graag via info@medisports.nl